BIP ZS Tryb działania

Tryb działania PDF Drukuj
  • Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
  • Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
  • Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: rozpoczęcie nauki, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.
  • Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.).
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-12-11 13:27:37
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-12-11 14:27:57
Odsłon: 3162
Dziennik zmian
 

Statystyki

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
52
20
30

-10
Ten tydzień:
Ostatni tydzień:
Dwa tygodnie temu:
52
168
185

-17
Ten miesiąc:
Ostatni miesiąc:
Dwa miesiące temu:
509
865
1179

-314

Wszystkie odwiedziny
od startu witryny 98 790

Naszą witrynę przegląda teraz 

8 Gości