BIP ZS

Tryb działania
Wersja z: 2014-01-16 08:49:35. Zapisał: Administrator

  • Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
  • Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
  • Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: rozpoczęcie nauki, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.
  • Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.).

Statystyki

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
13
30
22

+8
Ten tydzień:
Ostatni tydzień:
Dwa tygodnie temu:
139
188
169

+19
Ten miesiąc:
Ostatni miesiąc:
Dwa miesiące temu:
368
808
797

+11

Wszystkie odwiedziny
od startu witryny 100 254

Naszą witrynę przegląda teraz 

13 Gości