BIP ZS

Tryb działania
Wersja z: 2013-12-19 11:45:38. Zapisał: Barbara Możdzan

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
Dyrektor  szkoły  kontroluje  spełnianie  obowiązku szkolnego przez  młodzież i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku  szkolnego.  Najważniejsze   kategorie    spraw  rozstrzyganych   w   drodze  decyzji
administracyjnych: rozpoczęcie    nauki,   spełnianie  obowiązku  szkolnego  poza  szkołą,  skreślenie   ucznia  z  listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.
Ocenianie, egzaminowanie  i  promowanie  uczniów  odbywa się na zasadach określonych
w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.).


Statystyki

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
12
30
22

+8
Ten tydzień:
Ostatni tydzień:
Dwa tygodnie temu:
138
188
169

+19
Ten miesiąc:
Ostatni miesiąc:
Dwa miesiące temu:
367
808
797

+11

Wszystkie odwiedziny
od startu witryny 100 253

Naszą witrynę przegląda teraz 

9 Gości