BIP ZS

Status prawny
Wersja z: 2021-09-16 14:31:20. Zapisał: Barbara Możdzan

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach jest jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organem sprawującym nadzor pedagogiczny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Szkoły i placówki wchodzące w skład ZS działają na podstawie:

  • - ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • - aktu założycielskiego
  • Statutu Szkoły
  • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Statystyki

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
6
30
22

+8
Ten tydzień:
Ostatni tydzień:
Dwa tygodnie temu:
132
188
169

+19
Ten miesiąc:
Ostatni miesiąc:
Dwa miesiące temu:
361
808
797

+11

Wszystkie odwiedziny
od startu witryny 100 247

Naszą witrynę przegląda teraz 

2 Gości