BIP ZS

Status prawny
Wersja z: 2013-12-27 14:40:06. Zapisał: Barbara Możdzan

 

Zespół Szkół w Oleszycach jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski.

Organem sprawującym nadzor pedagogiczny jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 Szkoły i placówki wchodzące w skład ZS działają na podstawie:
         - ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256,
           poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
         - ustawy  z  dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006. Nr 97 
           poz. 674 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
         - aktu założycielskiego
         - Statutu Szkoły


Statystyki

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
8
30
22

+8
Ten tydzień:
Ostatni tydzień:
Dwa tygodnie temu:
134
188
169

+19
Ten miesiąc:
Ostatni miesiąc:
Dwa miesiące temu:
363
808
797

+11

Wszystkie odwiedziny
od startu witryny 100 250

Naszą witrynę przegląda teraz 

12 Gości